Bierzemy udział w corocznych odbiorach technicznych wykonywanych przez Inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego, odpowiadając na wszelkie pytania i wyjaśniając ewentualne wątpliwości. Dzięki temu nie muszą się Państwo nawet być obecni podczas odbiorów.

Dodatkowo wykonujemy wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego pomiary elektryczne przeciwporażeniowe.